Prof. dr Sofija Davidović

Specijalista oftalmolog
 • Mon-Fri 7.00 - 18.00
 • Sat-Sun 7.00 - 12.00
 • Departman :
  Oftamologija
 • Iskustvo :
  10 godina
 • Kontakt :
  069 383 32 30

Biografija

Lekar specijalista oftalmolog, načelnik Odseka za zadnji segment oka na Klinici za očne bolesti UKC Vojvodine u Novom Sadu.

Usko specijalizovana za vitreoretinalna stanja i bolesti oka. Područja interesovanja: dijagnostika (UZ, FA, OCT, A-OCT), konzervativni i hirurški tretman horioretinalnih bolesti oka. Trendovi u anti-VEGF terapiji. Hirurgija katarakte. Hirurgija povreda oka.

Vanredni profesor na Katedri za oftalmologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Član komisije za odbranu specijalističkog ispita iz Oftalmologije na Medicinskom fakultetu.

Autor više stručnih radova iz oblasti oftalmologije, objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima.