Dr sci. med. Sava Barišić

Specijalista oftalmolog
  • Pon - Pet 13.00 - 20.00
  • Departman :
    Oftamologija
  • Kontakt :
    +381 69 383 32 30

Biografija

Lekar specijalista oftalmolog na odeljenju za bolesti prednjeg segmenta oka i glaukom na Klinici za očne bolesti UKCV U Novom Sadu.

Subspecijalista iz oblasti hirurškog i konzervativnog lečenja bolesti rožnjače, sindorma suvog oka, tireoidne bolesti oka, kao i hirurgije katarakte. Stručna usavršavanja u zemlji i inostranstvu (Nemačka, Austrija, SAD).

Član obrazovnog odbora Evropskog udruženja hirurga katarakte i refraktivnih hirurga, sekretar Udruženje hirurga katarkte i refraktivnih hirurga Srbije, potpredsednik oftalmološke sekcije Srpskog lekarskog društva.

Predavač na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu – strukovne studije Optometrije i mentor na specijalističkim studijama iz oftalmologije.

Autor i koautor više naučnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim naučnim publikacijama, kao i recenzent u internacionalnim naučnim časopisima iz oblasti oftalmologije.