Prof. dr Nikola Babić

Specijalista oftalmolog
 • Mon-Fri 7.00 - 18.00
 • Sat-Sun 7.00 - 12.00
 • Departman :
  Oftamologija
 • Iskustvo :
  15 godina
 • Kontakt :
  069 383 32 30

Biografija

Lekar specijalista oftalmolog i načelnik odeljenja za bolesti prednjeg segmenta oka i glaukom na Klinici za očne bolesti UKCV U Novom Sadu.

Vodeći stručnjak naše zemlje iz oblasti dijagnostike i lečenja glaukoma.

Osnivač i predsednik Udruženja glaukomatologa Srbije. Član naučnih i organizacionih odbora nacionalnih naučno i stručnih skupova.

Redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Autor nacionalne monografije i urednik jednog Praktikuma iz oftalmologije. Urednik udžbenika iz Oftalmologije Katedre za oftalmologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Član Komisije za odbranu specijalističkog ispita iz Oftalmologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Recezent u brojnim domaćim i međunarodnim naučnim časopisima.