Dr Srđan Teodorović

Lekar na specijalizaciji
  • Pon - Pet 13.00 - 20.00
  • Departman :
    Oftamologija, organa
  • Kontakt :
    +381 69 383 32 30

Biografija

Lekar na specijalizaciji iz oftalmologije na Klinici za očne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, Odeljenje za bolesti prednjeg segmenta oka i glaukom.
Tokom studija je bio potpredsednik Organizacije studenata Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, kao i učesnik u radu tela i oragana fakulteta i univerziteta. Takođe je autor nekoliko naučnoistraživačkih radova, učesnik na nacionalnim i internacionalnim kongresima, kao i član organizacionih odbora.
Pored toga, pohađao je studentsko usavršavanje iz oblasti hirurgije u Meksiku 2014. godine, a nakon završenih studija nastavlja usavršavanje iz oblasti oftalmologije na Klinici za očne bolesti, najpre kao volonter, a zatim klinički lekar i lekar na specijalizaciji.