Prim. mr sci. med. Tatjana Bedov

Specijalista oftalmolog
  • Mon-Fri 7.00 - 18.00
  • Sat-Sun 7.00 - 12.00
  • Departman :
    Oftamologija

Biografija

Dr Tatjana Bedov
Lekar specijalista oftalmolog na Klinici za očne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine.
Usko specijalizovana za bolesti spoljnjeg oka sa hirurgijom kapaka, suznog aparata, kao i tumorsku patologiju.