Dr Maša Teodorović

Lekar na specijalizaciji
  • Mon-Fri 7.00 - 18.00
  • Sat-Sun 7.00 - 12.00

Biografija

Lekar na specijalizaciji iz oftalmologije na Klinici za očne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, kao i student doktorskih akademskih studija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Dobitnik nagrada Najbolji student Univerziteta u Novom Sadu, Student generacije iz oblasti medicinskih nauka, kao i Najbolji student Medicinskog fakulteta u Novom Sadu 2020. godine.

Autor je nekoliko naučnoistraživačkih radova, a takođe je učestvovala na mnogim nacionalnim i internacionalnim kongresima na kojima je i nagrađivana. Tokom studija je bila predsednik Naučne sekcije Medicinskog fakulteta, član organizacionih odbora kongresa, a takođe i član komisija za vrednovanje nastavnika, saradnika i naučnoistraživačkog rada, kao i za pristupna predavanja.

Pored toga, bila je koordinator SOS-call centra osnovanog od strane Vlade Autonomne pokrajine Vojvodine u borbi protiv epidemije Covid-19.  Takođe je dobitnik nagrada Srpskog lekarskog društva, Zadužbinskih fondova Matice srpske, kao i nosilac nekoliko stipendija.